Email

Córka StalinaSwietłana Alliłujewa

Córka Stalina - o Stalinie, Rosji i sobie

 

Córka wszechpotężnego Wodza Wszystkich Narodów, jedna z najbardziej kontrowersyjnych kobiet w historii Rosji. Jej poszukiwania własnej tożsamości, miłości i prawdy - nieuchronnie doprowadzą ją do buntu i przeciwstawienia się ojcu. Swietłana Alliłujewa w ostatnim wywiadzie i pierwszej – najgłośniejszej książce z pełną, często bolesną otwartością opowiada o swojej rodzinie, kamaryli otaczającej dyktatora i czasie, w którym upływało jej skomplikowane i fascynujące życie.

Czytając jej opowieść można doznać pewnego dysonansu poznawczego co do Stalina, bo oto z jednej strony jawi się on jako całkowicie zdehumanizowany największy tyran XX wieku, pozbawiony wszelkich uczuć wyższych, najmniejszej empatii nawet wobec najbliższych, a z drugiej – jako oddany i kochający syn, do końca życia swej matki darzący ją niewymownym szacunkiem, troską i miłością, które biją z listów, jakie regularnie do niej pisywał. Swietłana twierdziła, że to po matce właśnie odziedziczył hardość ducha, surowość wobec siebie i innych, a także purytańską moralność.

Alliłujewa nie zgadzała się z radykalną, jednostronnie negatywną oceną swojego ojca i z tym, że do historii XX wieku przeszedł jako jeden z największych zbrodniarzy, kontestując w ten sposób zasadność przypisywania tylko jemu politycznej odpowiedzialności za zło II wojny. Twierdziła, że jest to ocena skrajnie niesprawiedliwa i nieuprawniona, zważywszy na fakt, że za ówczesną sytuację geopolityczną odpowiadało całe biuro polityczne Stalina, choć nie kwestionowała jednocześnie, iż był on wojskowym dyktatorem.

 

Córka Stalina