Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej na zajęciach w bibliotece
wtorek, 01 października 2019 19:56

05

We wrześniu rozpoczęliśmy kolejny rok współpracy naszej biblioteki z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Harbutowicach. Po wakacyjnej przerwie do biblioteki przybyła nowa grupa podopiecznych wraz ze swoim opiekunem. Będą oni uczestniczyć w organizowanych co dwa tygodnie zajęciach. Ta forma wzajemnej współpracy trwa nieprzerwanie od roku 2013 i przynosi obopólne korzyści. Uczestnicy pomagają w drobnych, aczkolwiek czasochłonnych pracach bibliotecznych, takich jak np. pieczętowanie książek, ale także w zajęciach czytelniczych i innych specjalnie dla nich przygotowanych.


Te formy przyczyniają się do poprawy zdolności manualnych podopiecznych, a także sprzyjają wzrostowi ich samooceny. Nowa grupa po raz pierwszy zapoznała się z działalnością biblioteki dwa tygodnie temu, brała też udział w lekcji patriotyzmu lokalnego. Grupa poznała historię miasta – w przygotowanych prezentacjach z komentarzem Pana Maćka – nowego pracownika naszej Izby Tradycji. Kontynuacją rozmów na temat historii lokalnej były dzisiejsze zajęcia. Na uczestników czekała niespodzianka. Oprócz pogadanki na temat miasta uczestnicy dostali do pokolorowania dwie plansze, które przedstawiały „Dom ludowy" i okolice rynku oraz stare zabudowania Kuźni. Uczestnicy zapoznali się również z informacjami o Sułkowicach zawartymi w gazetach z 1937 roku.