Z pędzlem i piórem przez kraj Piastów - etap 1 - wyniki
piątek, 16 czerwca 2017 08:38

konkurs plastyczny 2017 I

Część I. plastyczna dla dzieci do lat 10

Komisja konkursowa w składzie: Agnieszka Turska – z wykształcenia plastyk, fotograf, znawca historii sztuki a szczególnie regionalnej, pracownik Muzeum Niepodległości w Myślenicach. Ryszard Judasz – długoletni pracownik instytucji kultury ziemi sułkowickiej, instruktor Izby Tradycji Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Józefa Sadzika. Bogusława Górka – członek MGL TILIA , pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach.
Na konkurs wpłynęło łącznie 34 prace z Harbutowic, Rudnika i Sułkowic. 12 prac przedłożonych przez Szkołę Podstawową w Sułkowicach dotyczyło tematu odzyskania niepodległości przez Polskę czyli dopiero IV etapu konkursu noszącego tytuł „Droga do Niepodległej oczami artystów". Pracę te zostaną poddane ocenie dopiero po zakończeniu IV etapu tj. po 2 czerwca 2018 r.


Pozostałe prace w liczbie 22 zostały poddane ocenie przez jury konkursowe.
Przyznano następujące nagrody:
I. nagrodę – równorzędnie otrzymują:
1. Magdalena Postawa z Harbutowic za pracę „Powstanie Gniezna"
2. Olek Dziwis z Harbutowic za pracę „Powstanie Polski"
II. nagrodę otrzymuje:
1. Amelia Tondyra z Harbutowic za pracę „Lech, Czech i Rus"
III. Nagrodę otrzymuje:
1.Oliwia Pająk z Harbutowic za pracę „Chrzest Polski"
Wyróżnienie specjalne za ciekawą kompozycję pracy otrzymuje
1. Julia Pająk z Harbutowic za pracę „Legenda o Smoku Wawelskim"
2. Justyna Cyrek z Rudnika z a pracę „Długo Brody"
Wyróżnienia otrzymują:
1. Emilka Dzidek z Harbutowic za pracę „Wars i Sawa"
2. Szymon Filipek z Harbutowic za pracę „Lech i Orzeł Biały"
3. Michał Galos z Harbutowic za pracę „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie"
4. Magdalena Kania z Harbutowic za pracę „Legendy warszawskie"
5. Michał Kluzik z Harbutowic za prace „O Warsie i Sawie"
6. Zuzia Kluzik z Harbutowic za pracę „Lech, Czech i Rus"
7. Maciej Kostecki z Harbutowic za pracę Historia Polski"
8. Justyna Sawska z Harbutowic za pracę „Smok Wawelski"
9. Zuzia Spólnik z Harbutowic za pracę „Wars i Sawa"
Bardzo dziękujemy opiekunom za zaangażowanie i pracę włożoną w przygotowanie
dzieci.
1. Agnieszce Koziołek z Rudnika
2. Danucie Światłóń z Harbutowic
3. Bernadecie Zarembie z Harbutowic.

 

Część II. Literacka dla dzieci od kl. IV szkoły podstawowej i młodzieży gimnazjalnej
Komisja Konkursowa w składzie: Jadwiga Malina Żądło – poetka, członek zarządu Stowarzyszenia Pisarzy Polskich – prezes Myślenickiej Grupy Literackiej Tilia. Anna Witalis Zdrzenicka – z wykształcenia polonista, współautorka licznych
wydawnictw literackich, redaktor gazety Klamra. Małgorzata Dzidek – z wykształcenia bibliotekarz, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach.
Na konkurs nadesłano 6 prac w dwóch kategoriach wiekowych:
– kat. I klasy IV – VI szkoły Podstawowej – 4 prace,
– kat. II - Gimnazjum – 2 prace
Komisja Konkursowa przyznała następujące nagrody:
Kategoria I – kl. IV do VI szkoły podstawowej (baśń, bajka lub legenda)
I. nagrodę otrzymuje Florian Czwartek z Biertowic za pracę „Baśń o moich
przodkach”
II. nagrodę nie przyznano
III. nagrodę otrzymują równorzędnie;
- Paulina Cyrek z Rudnika za pracę „Bajka o dzielnym Siemowicie”
- Wiktor Tyrpa z Sułkowic za pracę „Piast Kołdziej i niedźwiedź”
IV. Wyróżnienie otrzymuje Joanna Chrobak z Sułkowic za pracę „Dobromiła”.
Kategoria II - Gimnazjum (kronika)
Miejsce I – nie przyznano
Miejsce II równorzędnie:
– Paulina Chlipała z Rudnika za pracę „Król Kazimierz zakłada wszechnicę
naukową”
– Rafał Żmija z Rudnika za pracę „Zjazd gnieźnieński”
Podczas oceny nadesłanych prac, jury konkursu kierowało się ich walorami
artystycznymi, zgodnością z tematem konkursu, oryginalnością fabuły, bogactwem
języka, ale także estetyką i spójnością tekstu. Dziękujemy opiekunom za wkład
pracy w przygotowanie uczestników w szczególności paniom:
– Bogusławie Moskała z Biertowic
– Annie Chmura z Rudnika
oraz Pani Małgorzacie Koźlak z Gimnazjum w Rudniku, za szczególnie
widoczny wkład w przygotowanie prac podopiecznych zgodnie z naszym
regulaminem konkursowym i prawdą historycznych faktów.
Bez względu na ostateczny wynik konkursu gratulujemy wszystkim jego
uczestnikom. Zachęcamy równocześnie do udziału w kolejnych etapach konkursu
„Historia pędzlem i piórem malowana”.
Już dziś można rozpoczynać pracę nad kolejnym etapem, którego tematem
będą czasy panowania wielkiej dynastii Jagiellonów. Termin składania prac II etapu
„Z pędzlem i piórem przez kraj Jagiellonów” minie 10 listopada 2017 r.
Podpisy komisji:
Część I – konkurs plastyczny:
1. Agnieszka Turska
2. Ryszard Judasz
3. Bogusława Górka
Część II – konkurs literacki:
1. Jadwiga Malina Żądło
2. Anna Witalis Zdrzenicka
3. Małgorzata Dzidek

 

Protokół konkursowy wersja PDF - [POBIERZ PROTOKÓŁ]